homeFORSIDE

Polinor Fagpresse

Kreativ og konkurransedyktig Polinor Fagpresse skal bistå til å utvikle kreative og konkurransedyktige fagblader på nett og papir. Vi brenner for å hjelpe fagblader til å bli redaksjonelle kvalitetsprodukter på alle plattformer.

Vårt team skal bistå landets mange fagblader til å møte et utfordrende mediemarked med gode digitale løsninger. Fagblader trenger funksjonelle nettsider med riktig profilering på sosiale medier for å lykkes i dagens marked. Utfordringene må møtes med endringsvilje, og til det trenger man av og til hjelp. Da stiller vi i Polinor Fagpresse opp som sparringspartner. Vi kan hjelpe dere til å nå flere lesere og annonsører med gjennomtenkte løsninger, der nett- og papirversjoner spiller hverandre gode.

Polinor Fagpresse har faglig tyngde. Vi har med oss erfarne folk som har jobbet med utvikling og produksjon av fagblader gjennom 30 år med store omstillinger i markedet. Derfor kan vi bistå i utviklingsarbeidet med gode strategier for både redaksjon og salg. Vi deler gjerne vår kunnskap for at ditt fagblad skal få de beste nettløsningene og den beste papirutgaven på feltet du dekker.

Polinor Fagpresse kan levere:

  • Gode løsninger for redaksjonell utvikling – digitalt og på papir
  • Kan bistå som sparringspartner i utviklingen av gode digitale- og redaksjonelle strategier
  • Annonsesalg, salgsstrategier og ideer til nye inntektsmuligheter
  • Utgiverrollen, vi bistår ved behov for omorganisering og endringer
  • Grafisk produksjon og utvikling av layout
  • Trykk – vi formidler trykkeritjenester til konkurransedyktige priser

Kontakt

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte.
Tore Kristensen
Daglig leder Telefon: +47 922 31 173 E-post: tore@polinor.no
Sissel Bjerkeset
Annonsekonsulent Telefon: +47 922 10 891 E-post: sissel@polinor.no
Heidi Helgerud
Prosjektleder Telefon: +47 971 76 408 E-post: heidi@polinor.no